«Επίσκεψη στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Μητσοτάκης” στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο»

Επισκέφθηκα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και βρέθηκα στην αίθουσα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η αίθουσα αυτή πήρε το όνομά της από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έναν από τους πρώτους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημασία της αίθουσας αυτής αντιπροσωπεύει την ιστορία και την πολιτική κληρονομιά του ευρωπαϊκού έργου, καθώς επίσης και τη συνεισφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο Μητσοτάκης, ως ένας από τους πρώτους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με την πολιτική του δράση, συνέβαλε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας και της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, προωθώντας την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην ήπειρό μας. Συνολικά, η προσφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι αναμφισβήτητα σημαντική και αξιοσημείωτη.

Χ.Τσιλιγκίρη στο EU Sport Forum: «Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων»

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα από τα κεντρικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν η σύνδεση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιδιώκοντας να αναδείξουμε τον ρόλο του αθλητισμού ως καταλύτη για την προαγωγή κοινών ιδεωδών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Επιπλέον, αναλύσαμε τη βιωσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας στην ολοένα και πιο σημαντική χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, το θέμα της ισότητας των φύλων αποτέλεσε κεντρικό σημείο των συζητήσεών μας και συζητήθηκε διεξοδικά. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματώσουμε πλήρως τις αρχές της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις του αθλητισμού, από την πρόσβαση και συμμετοχή μέχρι την αναγνώριση και τις ανταμοιβές. Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και στην υποστήριξη της ουσιαστικής δικαιοσύνης, ενισχύοντας τον αθλητισμό ως ένα πεδίο για όλους και για όλες, ανεξάρτητα από το φύλο.
————————————————
“Attending the EU Sport Forum, I had the honor of representing the European Multisport Club Association (EMCA) and participating in discussions focused on critical issues for sports and society within the European Union.
One of the main topics explored was the connection of the European Union’s values with the Olympic Games, aiming to highlight the role of sports as a catalyst for promoting shared ideals and enhancing European identity.
Additionally, we discussed the sustainability of sports facilities, focusing on the increasingly important use of technology to improve energy efficiency and resource conservation.
Finally, gender equality was a central topic of our discussions and was thoroughly examined. It is vital to fully integrate the principles of equality in all aspects of sports, from access and participation to recognition and rewards. Active promotion of gender equality in sports can help combat stereotypes and support substantive justice, strengthening sports as a field for everyone, regardless of gender.”
————————————————
“Participant au Forum EU Sport, j’ai eu l’honneur de représenter l’Association Européenne des Clubs Multisports (EMCA) et de participer à des discussions axées sur des enjeux cruciaux pour le sport et la société au sein de l’Union Européenne.

L’un des principaux sujets explorés était la connexion des valeurs de l’Union Européenne avec les Jeux Olympiques, visant à souligner le rôle du sport comme catalyseur pour la promotion d’idéaux partagés et l’amélioration de l’identité européenne.

De plus, nous avons discuté de la durabilité des installations sportives, en mettant l’accent sur l’utilisation de plus en plus importante de la technologie pour améliorer l’efficacité énergétique et la conservation des ressources.

Enfin, l’égalité des genres a été un sujet central de nos discussions et a été examinée en profondeur. Il est vital d’intégrer pleinement les principes d’égalité dans tous les aspects du sport, de l’accès et de la participation à la reconnaissance et aux récompenses. La promotion active de l’égalité des genres dans le sport peut aider à combattre les stéréotypes et soutenir la justice substantielle, renforçant le sport comme un domaine accessible à tous, indépendamment du genre.”

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στο ετήσιο συμπόσιο “Sport4Impact” στο Μιλάνο»

Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματείων, η συμμετοχή μου στο ετήσιο συμπόσιο, “Sport4Impact”, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία. Στην καρδιά των επενδύσεων και των επιχειρήσεων της Ιταλίας και της Ευρώπης, συζητήσαμε εκτενώς τις μελλοντικές επιδράσεις των επενδύσεων στον αθλητισμό.

Ο σύγχρονος κόσμος βιώνει ένα φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών που διαμορφώνουν ξανά το τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την ανάδυση νέων οικονομικών δυνάμεων έως τις δημογραφικές αλλαγές και την πολιτική αστάθεια, ο αθλητισμός παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για επενδύσεις που προσφέρουν τόσο κοινωνική όσο και οικονομική απόδοση. Οι επενδύσεις στον αθλητισμό μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινότητας και στην προώθηση της υγείας και της ευημερίας.

Παρά τις προκλήσεις, ο αθλητισμός αποτελεί μια σταθερή αξία σε μια κόσμο που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα μπορούν να αποτελέσουν έναν ασφαλή λιμένα και να προσφέρουν σημαντική ανάπτυξη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επενδύσεις στον αθλητισμό παρέχουν πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας ένα αξιόπιστο μέσο για σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, οι επενδύσεις στον αθλητισμό αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενδυνάμωση της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή τους συμμετοχή και τις πολύτιμες συμβολές τους σε αυτό το συμπόσιο και ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και τις πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε εδώ.

«Στο Αϊντχόφεν για το kick off meeting του ESMIS»

Στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας για το kick off ESMIS meeting της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Erasmus+, συζητήθηκε η προώθηση μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία έχει καταστεί πλέον στόχος υπό το φως των τελευταίων συνθηκών που έχουν επηρεάσει αρνητικά τον αθλητικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ενεργειακή κρίση που επικρατεί παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, έχει επιφέρει σημαντικά ζητήματα στον αθλητικό τομέα και στην καλύτερη δυνατή συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να προταθούν βιώσιμες λύσεις και να μετατραπεί ο ρόλος των αθλητικών εγκαταστάσεων (και του αθλητικού τομέα, γενικότερα) από συντελεστές της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε βασικούς μοχλούς της βιωσιμότητας από τρεις διαφορετικές διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και κοινωνική και περιβαλλοντικές.

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EVA Guide»

Συμμετείχα ως πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EVAGUIDE. Μια πλατφόρμα διαχείρισης ασφάλειας για την βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης και της στρατηγικής εκκένωσης σε πραγματικό χρόνο για μεγάλους χώρους αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας.

Το Στάδιο μας είναι αποφασισμένο να ενσωματώσει τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που αφορούν αθλητικούς οργανισμούς. 

Το EVAGUIDE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος που είναι σε θέση να εντοπίζει έγκαιρα νέες απειλές, να υποστηρίζει δυναμικές διαδρομές εκκένωσης βάσει της θέσης των επισκεπτών (Location based Dynamic Evacuation Route – LDER) και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης εκκένωσης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Επιπλέον, το EVAGUIDE δύναται να υποστηρίξει τον πλήρη κύκλο ζωής του σχεδιασμού εκκένωσης, προσομοιώνοντας πολύπλοκα σενάρια, εκπαιδεύοντας το προσωπικού ασφαλείας και αξιολογώντας τις εκτελούμενες διαδικασίες εκκένωσης.

«Η καινοτόμα πλατφόρμα EVAGUIDE αποτελεί τον οδικό χάρτη του Σ.Ε.Φ. προς την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφαλείας για το κοινό και τους επισκέπτες μας.

Παράλληλα, αποτελεί ακόμα μία πρωτοβουλία του Σταδίου μας να ενσωματώσει τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που αφορούν αθλητικούς οργανισμούς.  Το Στάδιο μας, για ακόμη μία φορά, πρωτοστατεί στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων που μπορούν να βελτιώσουν ριζικά την εικόνα του».

«Στο meeting του προγράμματος PACE»

Συμμετείχα στο εναρκτήριο meeting του προγράμματος PACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Erasmus+, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τα παιδιά με τους γονείς και τους παππούδες του μέσω του αθλητισμού.

«Μια νέα εποχή συμπερίληψης στον αθλητισμό»

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Safe Dressing Room», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου «ERASMUS-SPORT-2024-SCP”.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει τα αθλητικά περιβάλλοντα και τις εγκαταστάσεις – και ιδίως τα αποδυτήρια – φιλόξενα και ασφαλή για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου που θα κάνει τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να αισθάνονται ασφαλή και ευπρόσδεκτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις που το υιοθετούν. Επιπλέον, θα εκδοθεί ευρωπαϊκή πιστοποίηση στις εγκαταστάσεις που θα υιοθετήσουν το πρωτόκολλο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες ως χώροι φιλοξενίας για τους ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές.

Η Διοίκηση του Σταδίου θα προχωρήσει άμεσα -στο πλαίσιο του προγράμματος- στην διαμόρφωση των κατάλληλων αποδυτηριακών χώρων, καθιστώντας το Σ.Ε.Φ. συμπεριληπτικό και πλήρως φιλόξενο για αθλητές της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Στο πρότυπο αθλητικό κέντρο της Breda στην Ολλανδία, όπου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκεί πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή σύγχρονων νέων μεθόδων ενδυνάμωσης και ταυτόχρονα συγκέντρωσης.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην παροχή προηγμένης γνωστικής και νοητικής κατάρτισης σε αθλητές υψηλού επιπέδου σε μια σειρά από Ουκρανούς και μη αθλητές με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το International Center Taekwondo.

«Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση»

Επίσκεψη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης και ενημερώθηκε αναλυτικά, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το ΣΕΦ, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα.

Η κ. Τσιλιγκίρη παρουσίασε τις ανάγκες του Σταδίου προς τον Υπουργό, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο ΣΕΦ και το Υπουργείο, ευχαριστώντας δημόσια τον κ. Βρούτση για την βοήθεια όλο αυτό το διάστημα.

Γ. Βρούτσης: «Το ΣΕΦ κορωνίδα των αθλητικών εγκαταστάσεων»

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού ευχαρίστησε την Πρόεδρο, τους διευθυντές και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που βρέθηκαν στην αίθουσα του Δ.Σ. του ΣΕΦ και στην συνέχεια αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο για τα επόμενα χρόνια:

«Ο πρώτος και μεγαλύτερος πυλώνας είναι η ασφάλεια. Κάτι που έχουμε σε προτεραιότητα και έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση του αθλητικού νομοσχεδίου για τη βία, που ολοκληρώθηκε, θα το παρουσιάσουμε στη Βουλή και στη συνέχεια θα το ψηφίσουμε.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέσα στον Φεβρουάριο θα συσταθεί μια επιτροπή από προσωπικότητες στο χώρο των ΑμεΑ, η οποία θα επισκεφθεί όλα τα αθλητικά κέντρα της χώρας, προκειμένου να υπάρχει απερίσκεπτη πρόσβαση σε αυτά.

Τρίτον, το ζήτημα των πόρων, εκτός των έκτακτων επιχορηγήσεων. Πλέον δίνονται πόροι στα αθλητικά κέντρα οι οποίοι θα αξιοποιούνται σε έργα ουσίας.

Τέλος, προτεραιότητα είναι και η συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Όλες τους, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να αναβαθμιστούν και ενεργειακά.

Στο Υπουργείο δρομολογούμε επτά άξονες δράσεων, επτά μεταρρυθμίσεις οι οποίες όταν υλοποιηθούν θα αλλάξουν ολόκληρη την μορφή του αθλητισμού στην Ελλάδα. Οφείλουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Η συνεργασία που υπάρχει με την Πρόεδρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη και με όλους σας είναι αγαστή και θα συνεχίσει να είναι».

Μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τόνισε προς τα μέλη, παρουσία του Υπουργού:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει θέσει αρκετά ψηλά τον πήχη εδώ και αρκετά χρόνια μιας και λειτουργούμε ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική εστία, μεταξύ άλλων, για εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά και για τον εργασιακό αθλητισμό, τον στίβο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πινγκ πονγκ και την άρση βαρών. Όλα αυτά τα αθλήματα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.

Μετά και την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο και την Πολιτεία, έχουμε ορίσει τις προτεραιότητες που υπάρχουν για την αναβάθμιση των χώρων του Σταδίου, τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά.

Το επόμενο διάστημα θα έρθουν στο ΣΕΦ δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Το Προολυμπιακό τουρνουά του μπάσκετ, το καλοκαίρι του 2024 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ Γυναικών το καλοκαίρι του 2025. Και πάνω σε αυτά θα δουλέψουμε για την περαιτέρω αναβάθμιση του Σταδίου».

«Στο εναρκτήριο meeting για το πρόγραμμα Sport Innovation Index»

Τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι στη διάθεση μας, χρειάζονται γνώση, εμπειρία και πάνω απ’ όλα γρήγορα αντανακλαστικά για να αξιοποιηθούν.

Συμμετείχα στο εναρκτήριο meeting για το πρόγραμμα Sport Innovation Index, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ολλανδία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ήταν και το πρώτο δια ζώσης. Παρουσίασα τις καινοτόμες πρακτικές, αλλά και το συλλογικό input από αντίστοιχες συνεδριάσεις και προγράμματα.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εργαλείου για την αξιολόγηση του βαθμού καινοτομίας των αθλητικών οργανώσεων, έχοντας ως γενικό στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή τους, να συγκρίνουν καινοτόμα αποτελέσματα έγκαιρα ή σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς αλλά και να διαπρέψουν στην καινοτομία.

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Social