Ετικέτα: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«Μια νέα εποχή συμπερίληψης στον αθλητισμό»

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Safe Dressing Room», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου «ERASMUS-SPORT-2024-SCP”.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει τα αθλητικά περιβάλλοντα και τις εγκαταστάσεις – και ιδίως τα αποδυτήρια – φιλόξενα και ασφαλή για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου που θα κάνει τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να αισθάνονται ασφαλή και ευπρόσδεκτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις που το υιοθετούν. Επιπλέον, θα εκδοθεί ευρωπαϊκή πιστοποίηση στις εγκαταστάσεις που θα υιοθετήσουν το πρωτόκολλο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες ως χώροι φιλοξενίας για τους ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές.

Η Διοίκηση του Σταδίου θα προχωρήσει άμεσα -στο πλαίσιο του προγράμματος- στην διαμόρφωση των κατάλληλων αποδυτηριακών χώρων, καθιστώντας το Σ.Ε.Φ. συμπεριληπτικό και πλήρως φιλόξενο για αθλητές της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Στο πρότυπο αθλητικό κέντρο της Breda στην Ολλανδία, όπου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκεί πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή σύγχρονων νέων μεθόδων ενδυνάμωσης και ταυτόχρονα συγκέντρωσης.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην παροχή προηγμένης γνωστικής και νοητικής κατάρτισης σε αθλητές υψηλού επιπέδου σε μια σειρά από Ουκρανούς και μη αθλητές με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το International Center Taekwondo.

«Στο εναρκτήριο meeting για το πρόγραμμα Sport Innovation Index»

Τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι στη διάθεση μας, χρειάζονται γνώση, εμπειρία και πάνω απ’ όλα γρήγορα αντανακλαστικά για να αξιοποιηθούν.

Συμμετείχα στο εναρκτήριο meeting για το πρόγραμμα Sport Innovation Index, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ολλανδία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ήταν και το πρώτο δια ζώσης. Παρουσίασα τις καινοτόμες πρακτικές, αλλά και το συλλογικό input από αντίστοιχες συνεδριάσεις και προγράμματα.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εργαλείου για την αξιολόγηση του βαθμού καινοτομίας των αθλητικών οργανώσεων, έχοντας ως γενικό στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή τους, να συγκρίνουν καινοτόμα αποτελέσματα έγκαιρα ή σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς αλλά και να διαπρέψουν στην καινοτομία.

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Social