Ετικέτα: EUROPEAN MULTISPORT CLUB ASSOCIATION

Χ.Τσιλιγκίρη στο EU Sport Forum: «Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων»

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα από τα κεντρικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν η σύνδεση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιδιώκοντας να αναδείξουμε τον ρόλο του αθλητισμού ως καταλύτη για την προαγωγή κοινών ιδεωδών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Επιπλέον, αναλύσαμε τη βιωσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας στην ολοένα και πιο σημαντική χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, το θέμα της ισότητας των φύλων αποτέλεσε κεντρικό σημείο των συζητήσεών μας και συζητήθηκε διεξοδικά. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματώσουμε πλήρως τις αρχές της ισότητας σε όλες τις διαστάσεις του αθλητισμού, από την πρόσβαση και συμμετοχή μέχρι την αναγνώριση και τις ανταμοιβές. Η ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και στην υποστήριξη της ουσιαστικής δικαιοσύνης, ενισχύοντας τον αθλητισμό ως ένα πεδίο για όλους και για όλες, ανεξάρτητα από το φύλο.
————————————————
“Attending the EU Sport Forum, I had the honor of representing the European Multisport Club Association (EMCA) and participating in discussions focused on critical issues for sports and society within the European Union.
One of the main topics explored was the connection of the European Union’s values with the Olympic Games, aiming to highlight the role of sports as a catalyst for promoting shared ideals and enhancing European identity.
Additionally, we discussed the sustainability of sports facilities, focusing on the increasingly important use of technology to improve energy efficiency and resource conservation.
Finally, gender equality was a central topic of our discussions and was thoroughly examined. It is vital to fully integrate the principles of equality in all aspects of sports, from access and participation to recognition and rewards. Active promotion of gender equality in sports can help combat stereotypes and support substantive justice, strengthening sports as a field for everyone, regardless of gender.”
————————————————
“Participant au Forum EU Sport, j’ai eu l’honneur de représenter l’Association Européenne des Clubs Multisports (EMCA) et de participer à des discussions axées sur des enjeux cruciaux pour le sport et la société au sein de l’Union Européenne.

L’un des principaux sujets explorés était la connexion des valeurs de l’Union Européenne avec les Jeux Olympiques, visant à souligner le rôle du sport comme catalyseur pour la promotion d’idéaux partagés et l’amélioration de l’identité européenne.

De plus, nous avons discuté de la durabilité des installations sportives, en mettant l’accent sur l’utilisation de plus en plus importante de la technologie pour améliorer l’efficacité énergétique et la conservation des ressources.

Enfin, l’égalité des genres a été un sujet central de nos discussions et a été examinée en profondeur. Il est vital d’intégrer pleinement les principes d’égalité dans tous les aspects du sport, de l’accès et de la participation à la reconnaissance et aux récompenses. La promotion active de l’égalité des genres dans le sport peut aider à combattre les stéréotypes et soutenir la justice substantielle, renforçant le sport comme un domaine accessible à tous, indépendamment du genre.”

Βρισκόμενη στο EU Sport Forum, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυαθλητικών Σωματείων και να συμμετάσχω σε συζητήσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τον αθλητισμό και την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στο ετήσιο συμπόσιο “Sport4Impact” στο Μιλάνο»

Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματείων, η συμμετοχή μου στο ετήσιο συμπόσιο, “Sport4Impact”, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία. Στην καρδιά των επενδύσεων και των επιχειρήσεων της Ιταλίας και της Ευρώπης, συζητήσαμε εκτενώς τις μελλοντικές επιδράσεις των επενδύσεων στον αθλητισμό.

Ο σύγχρονος κόσμος βιώνει ένα φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών που διαμορφώνουν ξανά το τοπίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την ανάδυση νέων οικονομικών δυνάμεων έως τις δημογραφικές αλλαγές και την πολιτική αστάθεια, ο αθλητισμός παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για επενδύσεις που προσφέρουν τόσο κοινωνική όσο και οικονομική απόδοση. Οι επενδύσεις στον αθλητισμό μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινότητας και στην προώθηση της υγείας και της ευημερίας.

Παρά τις προκλήσεις, ο αθλητισμός αποτελεί μια σταθερή αξία σε μια κόσμο που διακρίνεται από συνεχείς αλλαγές. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα μπορούν να αποτελέσουν έναν ασφαλή λιμένα και να προσφέρουν σημαντική ανάπτυξη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επενδύσεις στον αθλητισμό παρέχουν πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας ένα αξιόπιστο μέσο για σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, οι επενδύσεις στον αθλητισμό αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενδυνάμωση της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή τους συμμετοχή και τις πολύτιμες συμβολές τους σε αυτό το συμπόσιο και ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και τις πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε εδώ.

«Στο Αϊντχόφεν για το kick off meeting του ESMIS»

Στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας για το kick off ESMIS meeting της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Erasmus+, συζητήθηκε η προώθηση μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία έχει καταστεί πλέον στόχος υπό το φως των τελευταίων συνθηκών που έχουν επηρεάσει αρνητικά τον αθλητικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ενεργειακή κρίση που επικρατεί παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, έχει επιφέρει σημαντικά ζητήματα στον αθλητικό τομέα και στην καλύτερη δυνατή συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να προταθούν βιώσιμες λύσεις και να μετατραπεί ο ρόλος των αθλητικών εγκαταστάσεων (και του αθλητικού τομέα, γενικότερα) από συντελεστές της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε βασικούς μοχλούς της βιωσιμότητας από τρεις διαφορετικές διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και κοινωνική και περιβαλλοντικές.

«Στο meeting του προγράμματος PACE»

Συμμετείχα στο εναρκτήριο meeting του προγράμματος PACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Erasmus+, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τα παιδιά με τους γονείς και τους παππούδες του μέσω του αθλητισμού.

«Το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

Στο πρότυπο αθλητικό κέντρο της Breda στην Ολλανδία, όπου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το Kick of meeting του Road to Olympics της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκεί πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή σύγχρονων νέων μεθόδων ενδυνάμωσης και ταυτόχρονα συγκέντρωσης.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην παροχή προηγμένης γνωστικής και νοητικής κατάρτισης σε αθλητές υψηλού επιπέδου σε μια σειρά από Ουκρανούς και μη αθλητές με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το International Center Taekwondo.

Be Active

«Στο Forum του Be Active στις Βρυξέλλες»

Βρέθηκα στις Βρυξέλλες για το Forum του Be Active ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματείων (EMCA).

Στο Forum μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για νέες βέλτιστες πρακτικές, νέες καινοτομίες για την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού 2024, ενώ υπήρξε και ημερίδα για ανταλλαγή εμπειριών και ανατροφοδότηση.

Η EMCA είχε ισχυρή παρουσία στις Βρυξέλλες μιας και βρέθηκαν στο Forum οι Bojan Bijatovic (Director of Development), Gabriela Baskeli (Director of Marketing and Communication) και Cristian Fabrizi (Legal Representative).

Be Active
Be Active
Be Active
Be Active
EMCA

«Τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα που συζητήθηκαν, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματίων»

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματείων (EMCA) που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο των 10 χρόνων, από την ίδρυσή της, με διοργανωτή τον Ολυμπιακό, σε συνεργασία με το ΣΕΦ, τον Δήμο Πειραιά, την Περιφέρεια Αττικής και τον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα νέα προγράμματα που θα τρέξουν από την ομοσπονδία.

Συζητήθηκαν τα νέα πρότζεκτ που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι πρέπει να περιμένουμε από την EMCA, στο επόμενο διάστημα.

EMCA

Πιο αναλυτικά, υπήρξαν παρουσιάσεις με νέες προτάσεις προς κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ υπήρξε και συζήτηση για τα προγράμματα τα οποία ολοκληρώθηκαν και έγινε μια αποτίμησή τους.

EMCA

Ως πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ως εκπρόσωπος του Ολυμπιακού αλλά και σαν νέα πρόεδρος της EMCA, έκανα μια λεπτομερή ανάλυση των προτάσεων που θα κατατεθούν, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια λεπτομερής ανάλυση σε όσα προγράμματα θα επανυποβληθούν τον Μάρτιο.

EMCA

«Υπόσχομαι ότι θα εκπροσωπώ με ζήλο τα συμφέροντα της EMCA σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο»

Πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της EMCA, στην οποία έλαβα μέρος στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ανάμεσα στις αρχαιρεσίες, ήταν η ανάδειξή μου παμψηφεί ως νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυαθλητικών Σωματείων.

Για την EMCA έχουμε ένα όραμα συγκεκριμένο, από εδώ και πέρα αρχίζει η δουλειά. Σηκώνουμε μανίκια λοιπόν, μπροστά στις νέες προκλήσεις.

Αναλυτικά η ομιλία μου για την ανάληψη της προεδρίας της EMCA:

«Αγαπητά μέλη της EMCA,

Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Σταδίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας το φετινό διεθνές συνέδριο της EMCA. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη φιλοξενία μας.

Ωστόσο, πρέπει να προσθέσω ότι είναι μια πολύ συναισθηματική ημέρα για όλους μας. Η 10η επέτειος της EMCA σηματοδοτεί την αυγή μιας νέας εποχής για την ένωσή μας. Μια εποχή που προαναγγέλθηκε από το όραμα του Federico και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης του. Ο Federico ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά αναζητώντας συνεχώς να διευρύνει την ένωσή μας, να αυξήσει την παρουσία της στον κόσμο του αθλητισμού και να αναπτύξει τη δική της δομή.

Είμαι περισσότερο από βέβαιη ότι -ως επίτιμος πρόεδρος- θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις δράσεις μας και να παρέχει συμβουλές με βάση την εμπειρία και τη διορατικότητά του. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την προσφορά του. Είναι τιμή μου που με διορίσατε ως πρόεδρο και υπόσχομαι ότι θα εργαστώ σκληρά από την πρώτη ημέρα.

Η αναδιάρθρωση της EMCA ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος τα τελευταία δύο χρόνια. Θέσαμε τα θεμέλια για μια νέα EMCA προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, η οποία μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικά συνεργασίες με τον κόσμο του αθλητισμού. Παράλληλα, οι δεκαετείς προσπάθειές μας συνέβαλαν στο να προβάλουμε την EMCA ως ικανό συμμετέχοντα σε μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σήμερα, η EMCA μπορεί να πει με υπερηφάνεια ότι έχει καταφέρει να σχεδιάσει και να διαχειριστεί αρκετά προγράμματα. Μια δραστηριότητα, η ουσία της οποίας είναι να ενισχύσει τις τάξεις μας με τα αναμενόμενα κέρδη. Η EMCA γίνεται σταδιακά ένας αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασύνδεση των ενδιαφερομένων μερών της EMCA διευρύνεται συνεχώς. Το εμπορικό σήμα της EMCA είναι πλέον συνώνυμο της επιτυχίας.

Τώρα, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το σχέδιό μας για τα επόμενα χρόνια. Η EMCA θα συνεχίσει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στη συμμετοχή μας -ως EMCA και όχι ως άτομα- σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε χρήματα και να ενισχύσουμε τον ετήσιο προϋπολογισμό μας.

Δεύτερον, θα παρουσιάσουμε το στρατηγικό μας σχέδιο μάρκετινγκ προκειμένου να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητά μας και να προσελκύσουμε ένα επιθυμητό πελατολόγιο. Ως επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ και επικοινωνίας, είμαι πολύ σίγουρος να πω ότι κάναμε μεγάλα βήματα προς τα εμπρός. Δημιουργήσαμε το τμήμα μάρκετινγκ και θέσαμε τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική μάρκετινγκ μας. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να θέσουμε σε κίνηση ένα πραγματικό στρατηγικό σχέδιο για το τμήμα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Τρίτον, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη διεύρυνση της οργάνωσής μας. Προσκαλούμε νέα μέλη να ενταχθούν σε εμάς. Μπορώ να θυμηθώ τις εποχές που η EMCA ήταν μια μικρή κοινότητα που αποτελούνταν από 7 αθλητικές ομάδες. Σήμερα, μόνο ο Ολυμπιακός και η Λάτσιο παραμένουν ενεργά ως ιδρυτικά μέλη. Μέχρι τώρα, μετράμε μέχρι και 40 ομάδες, οι οποίες όλες έχουν συμβάλει στην ανοδική θέση της EMCA. Θέλω να επαινέσω τις δραστηριότητες της HASK Mladost και της Levski Sofia που ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για τους στόχους μας.

Για την επίτευξη των στόχων μας και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των μελών μας, θα θέσουμε ως στόχο να πραγματοποιούμε παρόμοιες συναντήσεις δύο φορές το χρόνο πριν από την υποβολή των προτάσεών μας στην Ημέρα Αθλητικής Ενημέρωσης κάθε χρόνο.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας υπόσχομαι ότι θα εκπροσωπώ με ζήλο τα συμφέροντα της EMCA σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο. Η θητεία μου θα συνδυαστεί με την ανάπτυξη της EMCA και βασίζομαι στην υποστήριξή σας προκειμένου να προωθήσω τις μεγάλες αλλαγές στην ένωσή μας. Το πρόγραμμα του συνεδρίου μας αποτελείται από πολλά γεγονότα και ενδιαφέρουσες συνεδρίες, οπότε οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι περιπετειώδεις.

Σας ευχαριστώ πολύ!».

συνέδριο
συνέδριο
συνέδριο
συνέδριο
συνέδριο
συνέδριο

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Social