“Γιατί κλειστές ελεγχόμενες δομές στα νησιά”

Παραπολιτικά – 10/10/2020
Γιατί είναι τα κλειστά κέντρα αυτά που μπορούν να εμφυσήσουν το αίσθημα ασφάλειας.

Γιατί τα κλειστά κέντρα είναι η τα μόνα που μπορούν να εξασφαλίσουν ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο.

Γιατί τα κλειστά κέντρα μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς θα λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες ροές.

Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Social